Djuren på gården

Gården ”vaktas” av tre generationer snälla och barnvänliga små hundar som heter Yazzi, Milou och Ronja. De är dansk-svenska gårdshundar. och deras vän på gården är den svarta bondkatten Elvis. På betesmarkerna runt gården finns betande djur.

Eva kelar med de tre gårdshundarna Yazzi, Milou och Ronja.
Eva kelar med de tre gårdshundarna Yazzi, Milou och Ronja.
Bondkatten Elvis njuter i solen bredvid vedboden.
Bondkatten Elvis njuter i solen bredvid vedboden.
Gårdshunden Yazzi kopplar av medan hans dotter Milou gör Yoga "hunden" i väntan på nya gäster att bekanta sig med.
Gårdshunden Yazzi kopplar av medan hans dotter Milou gör yogaövningen ”hunden”.

Gårdskatten Morris med sin skällande vän Milou.

Förre gårdskatten Morris med sin skällande vän Milou.