Djuren på gården

Gården ”vaktas” av två lekfulla och barnvänliga  små hundar som heter Yazzi och Milou. De är så kallade dansk-svensk gårdshundar och är födda 2008 respektive 2012. Milou är Yazzis dotter, som nästan är en liten kopia av honom själv, fast med lite Jack Russel och tax i sig. Deras vän på gården är den svarta bondkatten Elvis.

Sedan slutet av 1970-talet har det funnits får på gården. De var inte många, men tillräckligt för att hålla gräset och ljungen i skidbacken vid skogsbrynet i trim. 2008 beslutade vi oss för att satsa lite mer på får och inte bara ha dem som ”gräsklippare”. Vi skaffade då 20 tackor av Gotlandsfår som i dag kan vara flerdubbelt fler, eller ungefär det samma, beroende när på året du räknar. Lamning sker i regel i april månad. Fåren hjälper till att hålla våra betesområden och hagar öppna.

Gårdshunden Yazzi kopplar av medan hans dotter Milou gör Yoga "hunden" i väntan på nya gäster att bekanta sig med.
Gårdshunden Yazzi kopplar av medan hans dotter Milou gör yogaövningen “hunden”.
Betande lamm
Våra lamm ute på grönbete.
Fåren hjälper till att hålla gräset kort och slyn borta från Ornahög, vår skidbacke med lift.
Fåren hjälper till att hålla gräset kort och slyn borta från Ornahög, vår skidbacke med lift.
Gårdskatten Morris med sin skällande vän Milou.
Förre gårdskatten Morris med sin skällande vän Milou.